Doelstelling

Het College van Orgeladviseurs Nederland (CvON) is een vereniging van en voor orgeladviseurs die werkzaam zijn in Nederland. Het CvON bevordert een zo hoog mogelijk niveau van advisering op het gebied van orgelrestauraties, nieuwbouwprojecten en kerk- en zaalakoestiek in relatie tot orgelklank. In het algemeen zet het CvON zich in voor de bevordering van de Nederlandse orgelcultuur. 

Samenwerking

Het CvON participeert in het landelijk overleg over door de Monumentenwet beschermde orgels. Het CvON werkt daartoe samen met onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en diverse overkoepelende orgelcommissies, zoals de Katholieke Klokken- en Orgelraad (KKOR), de Commissie orgelzaken (COZ) van de Protestantse Kerk in Nederland en de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KvOK). Op bestuurlijk niveau voert het CvON overleg met de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland (VON). 

Kennis delen

Met enige regelmaat belegt het CvON voor haar leden studiebijeenkomsten en orgelbezoeken, en bevordert de uitwisseling van kennis en ervaring op orgeladviesgebied.